Zapri


Domačija Kamlonarše

Domačija Kamlonarše
V bližini Partizanske bolnice Franje stoji domačija Kamlonarše. Domačija je šolski primer arhitekturno zanimive stavbne dediščine - podeželska kmečka cerkljanska hiša stara 150 do 200 let. Tip domačije je stegnjena hiša s hlevom, svinjak, kozolec s okroglimi kamnitimi stebri, kovačija ter čebelnjak. Hiša je krita s slamnato streho in grajena iz naravnih ter avtohtonih materialov. V pritličju je veža, črna kuhinja, kamra za gospodarja in izba, ki je glavni prostor hiše s krušno pečjo. Iz veže se pride tudi v zgornjo kamro ali na skedenj. Gre za starinsko stavbarstvo, ki se spoji s kamnitim in strmim okoljem.