Zapri


PARTIZANSKA BOLNICA FRANJA

Slovenska vojna partizanska bolnica Franja (SVPB-F; 536 m) je bila bolnišnica, ki je med 2. svetovno vojno od začetka zime 1943 do maja 1945 delovala blizu vasi Dolenji Novaki pri Cerknem v težko dostopni soteski Pasice.

Zgrajena je bila za zdravljenje ranjencev in težjih bolnikov na območju 9. korpusa slovenske partizanske vojske. Imenuje se po dr. Franji Bojc Bidovec, zdravnici te bolnišnice. Bolnica Franja je bila organizirana v več manjših oddelkov v ožji in širši okolici, v času delovanja pa se je v njej zdravilo okoli 1000 borcev iz Jugoslavije in tujih borcev tako iz držav zaveznikov kot tudi iz sil osi. Po drugi svetovni vojni je objekt prepoznaven kot zgodovinski spomenik in turistična atrakcija, dobil je znak evropske dediščine in priznanje Ameriškega združenja letalcev-vojnih veteranov.

Hud naliv 18. septembra 2007 je z udarom vode popolnoma uničil 14 izmed 16 barak bolnišnice Franje. Oskrbnik, ki je bil v času neurja v bolnici, pa se je komaj rešil.[1][2] Na originalni lokaciji sta ostali baraki 1 (za ranjence in bunker) in 9 (baraka za ranjence in mizarska delavnica). Odneslo je tudi skoraj vse iz druge svetovne vojne ohranjene predmete. Po uničujočem neurju so začeli z obnovitvenimi ter restavratorskimi deli, ki sta jih financirala Občina Cerkno in Ministrstvo za okolje in prostor RS, denar pa je tudi prišel iz zamejstva ter v obliki prostovoljnih prispevkov.[3] Na mestih starih barak in odnesenih bolnišničnih predmetov so postavili replike, ostanek originalnih predmetov pa je v muzeju v Cerknem.[4]

Bolnica Franja je ponovno odprta za turistične obiske od maja 2010.
Pregled objektov
Objekti na področju bolnišnice so označeni s številkami, nekateri izmed njih služijo le oskrbi:
1. Baraka za ranjence in bunker
2. Izolirnica
3. Operacijska baraka
4. Soba za zdravnike in soba za ranjence
5. Baraka za rentgen
6. Shramba za nosila
7. Kuhinja
8. Baraka za ranjence in jedilnica
9. Skladišče,delavnica, soba za ranjene častnike, soba za komisarja
10. Baraka za osebje
11. Kopalnica in pralnica
12. Invalidski dom
13. Rezervoar za vodo
14. Električna centrala
15. Prostor za zakopavanje udov
16. Zaklonišče za ranjence


V spomin na bolnišnico se vsakoletno odvija kolesarski maraton Franja, ki se začne in konča v Ljubljani.