Zapri


Prazgodovinsko arheološko najdišče Divje babe

Prazgodovinsko arheološko najdišče Divje babe
Divje Babe so paleontološko arheološko najdišče, kraška jama v strmih skalnih pobočjih nad dolino reke Idrijce. V njej je bilo najdenih veliko ostankov jamskega medveda in sledi ledenodobnega človeka,njegova kurišča in kamnito orodje. Najznamenitejša najdba je kost jamskega medveda, ki ima na zadnji strani štiri luknje.Znanstveniki zatrjujejo, da je stara najmanj 50.000 let. Koščena piščal, ki jo je izdelal neandertalec je najstarejše najdeno glasbilo na svetu, zato Šebrelje oz. Cerkljansko imenujemo tudi "zibelka svetovne glasbe".